O nama

Fine'sa Consultings (pravni slijednik Fine'sa Grupa d.o.o.) je društvo specijalizirano za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova, nacionalnih izvora te financijsko i poslovno savjetovanje. Timskom Fine'sa kohezijom upravljamo projektima iz različitih djelatnosti čime osiguravamo optimalnu prisutnost u svim fazama projekta.

 • 8 Konzultanata
 • 200 Klijenata
 • 240 Projekata
 • 360 Bespovratnih
  sredstava

EU fondovi i nacionalne potpore

Povjerite pripremu i provedbu Vaših projekata dokazano uspješnom konzultantskom timu!

PODUZETNIŠTVO

 • gradnja, rekonstrukcija, modernizacija poslovnih objekata;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila;
 • energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama i uslužnom sektoru i višestambenim zgradama;
 • kulturna baština i turizam;
 • unaprjeđenja poslovnih procesa kroz ulaganje u IKT;
 • certifikacija proizvoda, sustava upravljanja procesima i kvalitetom (ISO i slične norme);
 • nastupi na inozemnim sajmovima. 

RURALNI RAZVOJ I RIBARSTVO

 • mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu (stočarstvo, peradarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, biljna proizvodnja);
 • mjera 5 – Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama;
 • mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja;
 • mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma;
 • Vinska omotnica;
 • Pomorstvo i ribarstvo.

JAVNI SEKTOR

 • energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora;
 • mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima;
 • Javna nabava:
  - savjetovanje naručitelja prilikom pripreme postupaka nabave,
  - provedba postupaka nabave prema važećem Zakonu o javnoj nabavi,
  - savjetovanje ponuditelja i pomoć u pripremi ponuda.

FINANCIJSKI INSTRUMENTI

 • financijski instrumenti:
  - ESIF Krediti za rast i razvoj,
  - ESIF Krediti za energetsku učinkovitost,
  - ESIF mikro i mali zajam,
  - ESIF zajmovi za ruralni razvoj,
  - Jamstva;
 • planovi i studije za (ne)financijske institucije:
  - studije (pred)izvodljivosti,
  - investicijske studije,
  - poslovni planovi.

Management consulting

Kontroling

 • omogućuje kvalitetnije upravljanje budućim događajima, te daje odgovore na konkretna pitanja – kakve su trend vrijednosti i što možemo očekivati u budućnosti, u koje proizvode više ulagati, a koje napuštati, koje kupce u budućnosti izbjegavati, koja tržišta u budućnosti razvijati, a sa kojih se povlačiti, na koji način se financirati, da li se i dalje zaduživati;
 • korisnicima usluga kontrolinga donosi direktno sniženje troškova, detektiranje poremećaja u najranijim fazama u bilo kojem segmentu poslovanja, kvalitetnije menadžerske odluke, kvalitetnije upravljanje ljudskim potencijalima, brže prilagodbe promjenama i znatno veće konkurentnosti.

Restrukturiranje

 • Financijsko - za kompanije koje imaju problema s likvidnošću i servisiranjem dospjelih obveza, obuhvaća refinaciranje/reprogramiranje dugova i/ili dokapitalizaciju, uključuje izradu detaljnog financijskog modela i projekcija u različitim scenarijima poslovanja;
 • Operativno - za kompanije koje imaju problema s efikasnošću poslovanja, sastoji se od redizajna operativnih modela, izrade nove orgaizacije i optimizacije poslovnih procesa;
 • Strateško - za kompanije koje imaju problem s rastom, obuhvaća promjenu vizije, strategije i dugoročnog usmjerenja kompanije. Može uključivati spajanja ili preuzimanja kompanija, internacionalizaciju ili razvoj poslovanja u tržišnim nišama.

Projektni menadžment

 • razvojem tehnologije i globalizacijom tržišta gospodarski subjekti su prinuđeni promišljati i djelovati projektno, tako da je projektni menadžment danas postao vrlo važan segment svakodnevnog poslovanja kako u privatnim društvima tako i u državnim i javnim institucijama;
 • obuhvaća upravljanje opsegom, vremenom, troškovima, ljudskim resursima, rizicima i ostalim resursima na projektu, a sve s ciljem realizacije projekta unutar zadanih okvira;
 • može se realizirati kao vanjska usluga ili kroz ugovor o radu za project menadžera na određeno vrijeme trajanja projekta.

 

Digitalna transformacija

 • transformacija poslovnog modela gospodarskog subjekta uz pomoć digitalne tehnologije, najčešće obuhvaća sljedeće faze:
  - analiza postojećeg stanja
  - unaprjeđenje postojećeg IT sustava,
  - planiranje razvoja informacijskog sustava,
  - selekcija rješenja za unaprjeđenje poslovanja (CRM, ERP).

Edukacije

 • organizacija i provedba konferencija, radionica, seminara i in-house edukacija iz područja:
  - pripreme i provedbe EU projekata,
  - javne nabave,
  - kontrolinga,
  - operativnog i financijskog restrukturiranja.

 

Kontakt

Tel. +385 42 492 950
Fax. +385 42 492 977
E-mail: info@finesa-consultings.hr

Uprava
Marija Gradiček
Tel. +385 42 492 962
E-mail: marija.gradicek@finesa-consultings.hr

Ruralni razvoj i ribarstvo
Martina Rudnički
Tel. +385 42 492 950
E-mail: martina.rudnicki@finesa-consultings.hr

Poduzetništvo i ostalo
Nikolina Slunjski
Tel. +385 42 492 963
E-mail: nikolina.slunjski@finesa-consultings.hr

www.finesa-grupa.hr

Fine'sa Grupa

 • obuhvaća 10 kompanija u različitim djelatnostima s više od 300 zaposlenih;
 • objedinjava upravljačku funkciju i podršku poslovanju za sva društva iz poslovnog sustava;
 • osigurava sinergiju u ponudi konzultantskih, financijskih i investicijskih usluga tržištu.

Osnivač Fine'sa Grupe, Samaržija Josip, u poduzetništvu je aktivno prisutan više od 40 godina, u kojima je ostvario mnoštvo poslovnih uspjeha, među kojima se posebice ističu Banka Kovanica d.d., Mipcro d.o.o., Ivančica d.d., itd.

Menadžment Fine'sa Grupe čine menadžeri s dugogodišnjim iskustvom u bankarstvu i poduzetništvu.

Ova web stranica koristi kolačiće (cookies) da bi se osigurao pravilan rad web stranice, unapređenje iste, a sve u svrhu poboljšanja iskustva u pregledavanju web stranice. Ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića odaberite Prihvaćam kolačiće, a ukoliko niste suglasni odaberite Odbijam kolačiće.
Saznaj više Prihvaćam kolačiće Odbijam kolačiće